RODO

Podstawa prawna RODO


“Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy”

Administrator Danych Osobowych


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu z siedzibą w Myślenicach, ul. Piłsudskiego 20, kod pocztowy 32-400 Myślenice adres e-mail: mokis@myslenice.pl, tel. 12 272 15 11

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem danych osobowych w Myślenickim Ośrodku Kultury jest Pan Krzysztof Dybeł ul. Piłsudskiego 20, adres e-mail: iod@myslenice.pl

Cel i interes

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu marketingowym Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest zbieranie danych statystycznych i analizowanie ruchu na stronie internetowej.

Dobrowolne wyrażenie zgody poprzez ustawienia przeglądarki

Podanie danych osobowych na stronie internetowej www.mokis.myslenice.pl jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Mam wpływ na przeglądarkę internetową i jej ustawienia. Odbiorcami danych osobowych mogą być Google, Facebook, Call Page, Tawk. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od okresu używania technologii. Mam prawo zażądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Profilowanie używane jest w Google Analytics, Google AdWords, Facebook Pixel. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania, prosimy zoptymalizować odpowiednio przeglądarkę.
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu z siedzibą w Myślenicach, to: adres korespondencyjny ul. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice, adres e-mail: mokis@myslenice.pl, tel. 12 272 15 11.

Czas przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres od 30 dni do 5 lat do czasu wykorzystywania możliwości marketingowych i analizy danych potrzebnych do prowadzenia działalności.

Prawa użytkownika strony internetowej

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Załączniki:

Informacja dla klienta.pdf

Klauzula do drukowania RODO.pdf

MOKIS_Klauzula_inf_dla_odbierajacych_dzieci.pdf

MOKIS-Zgoda rodzica z informacją.pdf

Instrukcja postępowania na wypadek naruszenia ochrony danych osobowych.pdf

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi.pdf

Metodyka oceny skutków dla ochrony danych osobowych.pdf

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych MOKiS.pdf

Polityka bezpieczeństwa fizycznego.pdf

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych.pdf