Strona główna » powiadomienia, Wykłady » Uchronić przed zapomnieniem. Historyczna prawda o Domu Ludowym w Głogoczowie.

Uchronić przed zapomnieniem. Historyczna prawda o Domu Ludowym w Głogoczowie.

Dzisiaj już zapewne niewielu mieszkańców Głogoczowa wie, iż budynek znajdujący się w samym centrum miejscowości o numerze 406, w którym obecnie ma swą siedzibę kilka instytucji użyteczności publicznej – nosi zaszczytne imię Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.
Kiedy został wybudowany?
Otóż jeszcze w latach 20-tych ub. wieku, na jednym z walnych zebrań strażackich postanowiono wybudować w Głogoczowie tzw. Dom Ludowy. W tym celu wybrano specjalny Komitet Budowy, który pod przewodnictwem ówczesnego kier. Szkoły Stanisława Gorączko rozpoczął swą działalność od gromadzenia środków na ten cel; drogą zbiórek pieniężnych wśród miejscowej ludności, sprzedaży kalendarzy, indywidualnych strażackich składek członkowskich, darowizn od tzw. członków wspierających, a nawet jak odnotowała kronika szkolna, od uczniów z przekazanych dochodów w kwocie 152,- złote jakie uzyskano z przedstawianych „Jasełek” w dniach 26,28 grudnia 1930 r. i 1 stycznia 1931 r.
Dokładnie 76 lat temu w dniu 9 czerwca 1935 roku odbyła się w Głogoczowie uroczystość poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę Domu Ludowego im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, połączona z wbijaniem do tarczy gwoździ z nazwiskami hojnych darczyńców i wpisywaniem ich do księgi pamiątkowej.
Uroczystość odbyła się pod protektoratem myślenickiego i miejscowego establishmentu w osobach; starosty A. Basary, dziedzica St. Konopki, ks. kan. Jakóba Fijałka i innych dostojnych osób, w której również tłumnie wzięła udział miejscowa ludność.
W pierwotnym kształcie Dom Ludowy w Głogoczowie wybudowany został w 20 – leciu międzywojennym, całkowicie ze zgromadzonych środków społecznych oraz w dużej części dzięki darmowej robociźnie wykonanej przez poszczególnych członków straży.
W dolnej części budynku uzyskano pomieszczenia na remizę strażacką, w górnej części natomiast powstała obszerna sala widowiskowa wraz ze sceną, w której odbywały się już zabawy i zebrania nie tylko strażackie. Ostatnie prace wykończeniowe przerwała II Wojna Światowa i okupacja hitlerowska. Budynek jednak był wykorzystywany przez Ochotniczą Straż Pożarną na remizę i magazyn sprzętu pożarniczego.
Po „wyzwoleniu” natomiast sala widowiskowa była miejscem wszelkiego rodzaju zebrań ludności oraz zabaw tanecznych, przeważnie strażackich. Tam też często, w czasie złej pogody odbywały się lekcje wychowania fizycznego, gdyż szkoła nie posiadała wówczas odpowiedniego miejsca na ten cel.
W roku 1961 wykorzystując prawdopodobnie środki otrzymane z powiatu na tzw. popieranie czynów społecznych, powiększono dotychczasowy obiekt przez dobudowanie dalszych pomieszczeń, równocześnie modernizując dotychczasowe jego części. Prace trwały do jesieni 1963 roku i zakończyły się uroczystym jego przekazaniem oraz odsłonięciem wmurowanej we frontową elewację budynku granitowej tablicy pamiątkowej, na której można do dzisiaj przeczytać, że „został wybudowany w czynie społecznym przez miejscową ludność dla uczczenia XX – lecia Polski Ludowej w 1963 r.”
Jest to ewidentny fałsz historyczny, jakich w owych czasach ówczesna władza dość często i celowo się dopuszczała.
O ile pierwsza część napisu, informująca, iż budynek powstał z tzw. czynów społecznych jest w dużej części prawdą, to już z drugą częścią napisu nie można się absolutnie zgodzić, bowiem Dom Ludowy w Głogoczowie, jak już wcześniej poznaliśmy, został wybudowany jeszcze przed II Wojną Światową a nie w czasach PRL –u i miał już swego patrona w osobie Wodza Narodu, Pierwszego Marszałka Polski Odrodzonej Józefa Piłsudskiego.
Na zakończenie nasuwają się dwa zasadnicze pytania ?
Jak to jest możliwe, iż od chwili obalenia komuny, przez okres przeszło 20 – tu minionych lat, nikt nie zauważył na tablicy fałszu historycznego i jak długo jeszcze będzie on wprowadzał w błąd młode głogoczowskie pokolenia.
Najwyższy chyba już czas, aby skończyć z fałszowaniem historii.

M-ce, 11.08.2011 r. Józef Bicz

Literatura:
Historia Szkoły w Głogoczowie. B. Malinowski

Artykuł Pana Józefa Bicza ukazał się w Gazecie Myślenickiej, a na stronie glogoczow.malopolska.pl publikujemy go bez zmian i skrótów za zgodą córki autora Barbary Bicz.

powiadomienia, Wykłady

Brak komentarzy do wpisu “Uchronić przed zapomnieniem. Historyczna prawda o Domu Ludowym w Głogoczowie.”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word