TIBiB – wyniki

XII edycjia Rejonowego Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni online 2021 jest już za nami. Do rywalizacji zgłoszono 10 utworów, ostatecznie nadesłano 8 linków z nagraniami.
Jurorzy: Justyna Gawęda – animator kultury, pracownik Myślenickiego Ośrodka Kultury, Andrzej Popiel – aktor teatralny i filmowy i Aleksander Fiałek – aktor teatralny i filmowy, przyznali nagrody w następujących kategoriach wiekowych:
Kategoria A – klasy I – III

I nagroda  Magdalena Iskra „Telefon od wuja Leona” Tomasz Plebański
II nagroda  Borys Kania  „Paweł i Gaweł” Aleksander Fredro
III nagroda Anna Bochnia „Koszałki Opałki”- Baśnie Polskie Janusz Korczak
i ex aequo  Weronika Żaba „Warzywa” Julian Tuwim

Kategoria B –  klasy IV-VI

I nagroda – nie przyznano
II nagroda  Nikola Zegiel „Okulary” Julian Tuwim
III nagroda Martyna Bystroń  „Gwałtu, rety, co się dzieje” Małgorzata Strzałkowska

Głównymi kryteriami w ocenie prezentacji było:
a) dobór repertuaru do możliwości i charakteru wykonawcy,
b) kultura słowa – dykcja, technika mówienia,
c) autorska interpretacja (bogactwo, dobór i poziom środków interpretacyjnych, odpowiednich
do wieku wykonawcy i charakteru utworu),
d) właściwy dobór i celowość użycia scenicznych środków wyrazu tj. rekwizyt, muzyka itp.
Komisja konkursowa przesłuchała wnikliwie 8 zgłoszonych prezentacji w dwóch kategoriach wiekowych.

Po zapoznaniu się z regulaminem oraz przesłanymi nagraniami wideo, jurorzy przedstawili  swoje wnioski.

W kategorii A najwyższy poziom wyraźnie zaprezentowali: Magdalena Iskra oraz Borys Kania i zdecydowanie rekomendujemy ich awans do kolejnego etapu konkursu.

Występy pozostałych uczestników wypadły w miarę podobnie – na poziomie raczej przeciętnym.

W nieco bardziej wymagającej kategorii B, naszym zdaniem żadna z interpretacji nie zasłużyła, aby reprezentować MOKIS na dalszych etapach rywalizacji.  (…)

Pozytywny wniosek jest zaś taki, że choć nie sposób zastąpić doświadczeń z prawdziwego występu przed żywą publicznością oraz drogocennej nauki, jaka z tego płynie, to nawet taki konkurs w formie online wciąż daje utalentowanej młodzieży namiastkę możliwości dotarcia ze swoją pasją i przekazem do odbiorców, a także praktyczną lekcję sztuki komunikacji zdalnej, która z racji pandemii staje się wręcz obowiązującym standardem.

(…) Zatem na Festiwal Jednego Aktora w Kętach w kwietniu Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu rekomenduje Magdalenę Iskrę i Borysa Kanię z przygotowanymi przez nich prezentacjami. Gratulujemy 🙂

Imprezy cykliczne, Imprezy teatralne, Zajęcia z dziećmi

Brak komentarzy do wpisu “TIBiB – wyniki”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word