Synapsy

SYNAPSY to program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce, której organizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Istotą tego programu jest współpraca nauczycieli i animatorów, pracujących „dla” i „z” dziećmi.
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – filia Wiejski Dom Kultury jest partnerem projektu „O!Swoje!ni w Przestrzeni”, którego pomysłodawcą i koordynatorem jest Jarosława Słowik, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach. Projekt jest partycypacyjny i polega na zastosowaniu w praktyce idei edukacji kulturowej. Pierwsza grupa odbiorców projektu, to siódmoklasiści, którzy w nowym roku szkolnym  zmienili  budynek szkoły. Grupa stworzyła mapę swoich zainteresowań: język angielski, aktorstwo, survival, astronomia, kebaby, rowery. Podczas dyskusji i burzy mózgów połączono „pokrewne” zainteresowania i stworzono 3 moduły działań. 1)Astro-las – zajęcia zielarskie i survivalowe razem z astronomią (nocna obserwacja nieba z Obserwatorium na Lubomirze). 2) Ke-bike – warsztaty językowe z angielskiego ze słownictwem „kuchennym” oraz przejazd na rowerach do Małopolskiej Szkoły Gościnności, gdzie pod okiem Gospodarzy, uczestnicy przygotowali zdrowy posiłek, posługując się językiem obcym. 3) Warsztaty z aktorstwa i charakteryzacji przeprowadziła  aktorka krakowskiego Teatru Groteska.

 


Po każdym z warsztatów prowadzono rozmowy o wrażeniach i odczuciach uczestników projektu.
Grupa pierwsza po przejściu wszystkich części/modułów projektu zrobiła gazetkę i fotoreportaż przepracowanych działań i umieściła ją w „nowej” szkole. Poprzez taką formę promocji swoich zainteresowań grupa pierwsza de facto zrekrutowała grupę drugą, złożoną ze starszych kolegów, uczących się w oddziałach gimnazjalnych.


Projekt „O!Swoje!ni w przestrzeni” trwa. Grupa druga będzie się różniła osobowo w poszczególnych modułach. Na tym polega edukacja kulturowa, na łagodnym przenikaniu się treści i dobrowolnym uczestnictwie w działaniach. Na przenikaniu się edukacji i kultury, by wspierać młodzież w budowaniu relacji ze społeczeństwem i światem. Film O!Swoje!ni w przestrzeni , który  nakręcił Radek Ostrowski razem z uczestnikami projektu jest tutaj

Zajęcia z dziećmi

Brak komentarzy do wpisu “Synapsy”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word