Strona główna » Spotkania, Święta, Wystawy » Rocznica wybuchu wojny

Rocznica wybuchu wojny

Dokładnie 80 lat temu rozpoczęła się II wojna światowa. Piekło, które pochłonęło miliony istnień ludzkich i obróciło w gruzy ład i miasta tamtego świata. W okolicach Głogoczowa walczyła 21 Dywizja Piechoty Górskiej : cyt, ze strony www.glogoczow.pl – tekst autorstwa dr inż. Ppłk Kazimierza Dymka

„W dniu 4 września oddziały 21 DPG, pod ciągłym ogniem nieprzyjaciela, w tym ataków lotniczych, zajęły nakazane rejony obrony i zajęły pozycje obronne w rejonie Skawiny, Krzywaczki i w południowo-zachodnich rejonach Głogoczowa – dzielnica Jaworzna. I tak: wchodzący w skład 21 DPG 3 pułk strzelców podhalańskich obsadził rubież Radziszów-Krzywaczka, a 4 pułk strzelców podhalańskich zorganizował obronę wzdłuż drogi Krzywaczka-Głogoczów. Zadaniem pułków było ryglowanie podejścia do Krakowa. Dowództwo dywizji rozwinięto w Mogilanach. 12 pułk piechoty został przesunięty do wzmocnienia obrony Myślenic. W południe dnia 4 września linia frontu przebiegała jeszcze wzdłuż linii Skawina-Izdebnik-Myślenice. Po południu doszło do ciężkich walk o Myślenice, które przez polskich dowódców uznane zostały za „…kluczowy bastion południowego skrzydła”. Myślenice atakowane były z kilku stron: od zachodu przez 7 dywizję piechoty, od południa przez 2 dywizję pancerną. W czasie walk skuteczny opór stawiały 10 Brygada Kawalerii i 1 Brygada Górska, oraz 12 pułk piechoty.

Dzień 5 września to przełomowy dzień w walkach o utrzymanie południowych rubieży Krakowa. 21 DPG rozlokowana została już poprzedniego dnia w rejonie Skawiny i Krzywaczki, bataliony 4 pułku strzelców podhalańskich zajęły wzgórza na południowo-zachodnim skraju Głogoczowa z zadaniem blokowania i ostrzału artyleryjskiego nacierających wzdłuż traktu cieszyńskiego wojsk niemieckich. Dla dywizji był to dzień wzmożonego wysiłku bojowego, ponieważ na niej spoczywał główny ciężar zatrzymania atakujących Niemców i ryglowania południowych rubieży Krakowa. (..) 

W tym samym czasie, tj. 5 września, gdy drogą Sułkowice-Rudnik atakująca niemiecka 7 dywizja piechoty dochodziła do skrzyżowania w Jaworniku, rejon Krzywaczki i zachodnich krańców Głogoczowa atakowały siły XVII Korpusu Armijnego. W ataku wzięły również udział jednostki pancerne. Pierwszy atak Niemców został łatwo odparty przez dobrze ugrupowanych żołnierzy 3 i 4 pułku strzelców podhalańskich. Wykorzystano przede wszystkim warunki terenowe wręcz idealnie nadające się do ryglowego blokowania traktu cieszyńskiego. Wielkiego znaczenia i wymowy nabierają bezpośrednie relacje uczestników tych walk, m.in. gen Monda i oficerów 21 DPG: „Gdy mgła opadła, ukazały się liczne cele dla artylerii polskiej. Zwalczanie ich dzięki dogodnym punktom obserwacyjnym i dobremu przygotowaniu ogni było bardzo skuteczne. Od godziny 11.00 do zmroku załamały się w ogniu artylerii i broni maszynowej trzy natarcia niemieckie, pomimo że ostatnie dwa były wsparte czołgami. Na przedpolu leżały czołgi. Wszystko to bardzo podniosło ducha żołnierzy. Lotnictwo niemieckie bombardowało miejsce postoju dowództwa dywizji w Mogilanach. Nie ponieśliśmy większych strat.”

Straty jednak były. Polegli w walce żołnierze polscy zostali pochowani na cmentarzach w okolicznych miejscowościach. Niepokonani w dotychczasowych walkach żołnierze 21 DPG musieli się jednak wycofać z powodu zagrożenia okrążeniem i ryzyka zamknięcia w kotle. Taki właśnie rozwój wypadków stał się całkiem realny po opanowaniu przez Niemców skrzyżowania w Jaworniku i zawróceniu części sił w kierunku Krzyszkowic i Głogoczowa, a części skierowaniu bezpośrednio do ataku na Myślenice, które zostały zdobyte w tym dniu ok. godz. 14. Po otrzymaniu rozkazów, wieczorem 5 września i w nocy z 5 na 6, oddziały 21 DPG rozpoczęły wycofywanie się z rejonu Skawiny, Krzywaczki i Głogoczowa drogami przez Świątniki i Siepraw w kierunku na Bochnię. Kraków został bez obrony.

To był koniec walk w kampanii wrześniowej w okolicach Głogoczowa, a dla mieszkańców rozpoczął się mroczny okres okupacji. Na cmentarzu w Głogoczowie znajduje się Grób Wojenny, w którym spoczywają polegli, niezidentyfikowani z imienia i nazwiska, żołnierze 21 Dywizji Piechoty Górskiej.”

 

Spotkania, Święta, Wystawy

Brak komentarzy do wpisu “Rocznica wybuchu wojny”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word