Strona główna » Imprezy cykliczne, Imprezy teatralne, Zajęcia z dziećmi » Rejonowy Turniej Interpretacji Bajki i Baśni – online

Rejonowy Turniej Interpretacji Bajki i Baśni – online

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – filia Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie, Miasto i Gmina Myślenice oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach zapraszają dzieci i młodzież do udziału w Rejonowym Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni. Ze względu na panującą pandemię (SARS-Co-2 – koronawirus) konkurs odbędzie się w formie on-line. Do turnieju zapraszamy uczestników ze szkół podstawowych Powiatu Myślenickiego. Nagrywajcie swoje występy i przysyłajcie je do nas. Niech Wasze domy i szkoły staną się wspaniałą sceną wirtualnego teatru.

UWAGA!!!
Kwalifikacje do konkursu odbywają się w formie online. W tym celu należy wypełnić formularz elektroniczny dostępny pod adresem:

https://forms.gle/5xBtw9UhgT6rHUrg8

Do udziału w turnieju zostaną zakwalifikowane osoby, które przyślą zarówno formularz zgłoszeniowy jak i nagranie. Termin przysłania formularza mija 10 marca 2021 r. o godz. 16:00. Termin przysłania nagrania mija 12 marca 2021 r. do godz. 16:00. Uczestnicy mogą przysłać wyłącznie jedno zgłoszenie. Zadaniem każdego uczestnika jest przygotowanie scenicznej interpretacji wybranego utworu literackiego: bajki, baśni, legendy, utworu poetyckiego pisanego prozą lub wierszem, dostosowanego do wieku wykonawcy. Turniej jest konkursem teatralnym, w którym obok żywego słowa należy wykorzystać środki wzbogacające wyraz artystyczny występu np. ruch sceniczny, kostium, rekwizyt, elementy scenografii, muzykę, śpiew itp. – stosownie do charakteru inscenizacji.

Nagrania filmowe swojej prezentacji należy umieścić w serwisie www.youtube.pl, jako nagranie niepubliczne (sekcja 3 widoczność), następnie link do nagrania przesłać do organizatorów turnieju do 12 marca 2021 r. do godz. 16:00 na adres: domkultury.glogoczow@gmail.com.
Tytuł nagrania powinien być opatrzony wpisem o następującej treści: TIBiB online 2021, imię i nazwisko uczestnika/tytuł utworu/kategoria
Prosimy nie wysyłać nagrań w formie załącznika do wiadomości e-mail.

Nagrania poddane będą werdyktowi profesjonalnego jury w następujących kategoriach:
– kategoria A – klasy I-III szkoła podstawowa
– kategoria B – klasy IV-VI szkoła podstawowa
– kategoria C – klasy VII – VIII szkoła podstawowa

Ocenie komisji podlegać będą: dobór repertuaru do możliwości i charakteru wykonawcy, kultura słowa – dykcja, technika mówienia, autorska interpretacja (bogactwo, dobór i poziom środków interpretacyjnych, odpowiednich do wieku wykonawcy i charakteru utworu), właściwy dobór i celowość użycia scenicznych środków wyrazu tj. rekwizyt, muzyka itp.

W każdej z kategorii Organizator przewiduje wyłonienie trzech laureatów. Spośród nich zostaną rekomendowani przedstawiciele Powiatu Myślenickiego do udziału w Regionalnym Turnieju Interpretacji Bajki i Baśni w Kętach. Ogłoszenie wyników Turnieju nastąpi 22 marca 2021 r. na facebooku MOKiS oraz na stronie WDK Głogoczów. W tym samym dniu wybrani zwycięzcy zostaną zgłoszeni do konkursu w Kętach. Decyzje komisji są nieodwołalne. Wszystkie osoby delegowane do TIBiB w Kętach otrzymają nagrody w formie pomocy scenograficznej i profesjonalnego nagrania swojej prezentacji, bony podarunkowe oraz dyplomy uznania. Laureaci nie występujący w Kętach otrzymają tylko bony podarunkowe i dyplomy. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub będą do odebrania w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu , ul Piłsudskiego 20 w godzinach otwarcia ośrodka.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela
Grażyna Kosiba, tel. 500693675, domkultury.glogoczow@gmail.com

Imprezy cykliczne, Imprezy teatralne, Zajęcia z dziećmi

Brak komentarzy do wpisu “Rejonowy Turniej Interpretacji Bajki i Baśni – online”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word