Nowy tydzień – nowy konkurs

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – filia Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie oraz Miasto i Gmina Myślenice zapraszają na 16. edycję Szkolnych Konfrontacji Plastycznych. Ze względu na panującą pandemię konfrontacje odbędą się w formie online w ramach autorskiego cyklu Myślenicki Ośrodek Domowej Kultury. Cyfrowa odsłona MOKiS.
Proponujemy nową formułę organizacyjną Konfrontacji, ale liczymy na to że młodzi miłośnicy sztuk pięknych przyłączą się do naszego wydarzenia. Wspólnie możemy stworzyć wspaniałą galerię talentów i pasji. Zapraszamy do działania młodzież z klas VI, VII i VIII szkół podstawowych. Konkurs ma formułę otwartą, dlatego czekamy na zgłoszenia nie tylko z terenu Gminy Myślenice. Fotografujcie lub skanujcie swoje prace i przysyłajcie je do nas. Niech Wasze domy staną się najwspanialszą pracownią plastyczną na świecie.

Motyw przewodni 16. edycji Konfrontacji stanowiący inspirację wstępną:
Sztuka zaangażowana społecznie. Domowe kreacje.
Szczegółowy temat do realizacji prac zostanie podany w informacji zwrotnej po zgłoszeniu do konkursu.
Obowiązująca technika twórcza: kolaż.

„Gdzie jest człowiek – tam jest i sztuka” – pisał w 1890 r. Stanisław Witkiewicz. Tegoroczna, nietypowa forma Konfrontacji będzie służyła refleksji na temat roli artysty we współczesnym świecie. Sprawdzimy, czy dla Was, młodych twórców dom może być tworzywem do konkursowej realizacji pracy plastycznej. Tym razem nie będziecie potrzebowali materiałów plastycznych.
Przygotowując się, pokażemy Wam sylwetki artystów – aktywistów, którzy swoją sztuką zabierają głos w ważnych sprawach społecznych, ekologicznych, uczą nas odpowiedzialności na otaczający nas świat. Zapraszamy was do wspólnej przygody ze sztuką zaangażowaną społecznie, która porywa tłumy do działania. W sztuce jest siła! Artyści mają głos!
Publikacja materiałów do konkursu: 13, 15, 18 maja 2020 r. w wydarzeniu FB.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy online dostępny pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5g9XLFcf10dKDf_qYHYv0qDgVjklZIaOLTenid2GmOHq2Qw/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3M0kRSUHZeMTIyDr_Ptp28J98J05QfcsgR3viKMAvOvgjP57YOUQ7Cizk

Termin przesyłania formularzy mija 20 maja 2020 r. Po nadesłaniu zgłoszenia organizatorzy w wiadomości zwrotnej potwierdzą jego prawidłowe przyjęcie i prześlą materiały graficzne, tekstowe, filmowe i inne, które mają stanowić inspiracje do wykonania pracy konkursowej. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma szczegółowe wytyczne według których powinien się kierować w swojej pracy. Zgodnie z założeniami uszczegółowiony zostanie także temat główny Konfrontacji.

W Szkolnych Konfrontacjach Plastycznych online, czekamy na fotografię lub skan kolażu, który stworzycie. Uczestnicy OBOWIĄZKOWO WYKONUJĄ SAMODZIELNIE JEDNĄ PRACĘ, którą następnie fotografują lub skanują i przesyłają na adres domkultury.glogoczow@gmail.com do dnia 23 maja 2020 r. W treści wiadomości należy wpisać: Szkolne Konfrontacje Plastyczne 2020, imię i nazwisko uczestnika, tytuł pracy, wiek. NIEDOPUSZCZALNY JEST WSPÓŁUDZIAŁ TWÓRCZY DOROSŁYCH.

W pierwszym etapie nadesłane zgłoszenia oceniane będą przez profesjonalne jury . Nie przewidujemy oceny w kategoriach wiekowych. Konkurs jest dedykowany dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych. Z wszystkich nadesłanych prac jury wybierze pięć najlepszych. Ocenie komisji podlegać będą: zgodność z tematem konkursu, oryginalność wykonania oraz ogólne wrażenie artystyczne. Decyzje komisji są nieodwołalne.

W drugim etapie oceny, prace finałowe wszystkich laureatów zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu, a następnie internauci spośród nich będą mogli przyznać nagrodę publiczności. Głosowanie rozpocznie się 27 maja i potrwa do 28 maja do godz. 24.00.
Każdy z internautów może oddać wyłącznie jeden głos. Za ważny głos uznaje się komentarz o treści TAK pod wybranym zdjęciem. Warunkiem udziału w głosowaniu jest polubienie profilu Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu na facebooku: https://www.facebook.com/mokismyslenice/.

Wszyscy uczestnicy otrzymają drogą elektroniczną dyplomy uczestnictwa, a laureatom wręczone zostaną nagrody rzeczowe w ustalonym terminie i zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Ogłoszenie wyników głosowania internautów będzie 29 maja 2020 do godz. 16.00 na facebooku MOKiS oraz WDK Głogoczów.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela
Grażyna Kosiba, tel. 500693675, domkultury.glogoczow@gmail.com

Imprezy cykliczne, Imprezy plastyczne, Zajęcia z dziećmi

Brak komentarzy do wpisu “Nowy tydzień – nowy konkurs”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word