Strona główna » Rekreacja, Zajęcia z dziećmi » Nagroda za projekt „O!Swoje!ni w przestrzeni”

Nagroda za projekt „O!Swoje!ni w przestrzeni”

Projekt  „O!Swoje!ni w przestrzeni” został zrealizowany przez grupę nieformalną AdaGra. Grupa wzięła udział w projekcie „Łączy nas Inspiracja!”. To wspólny projekt Fundacji Laboratorium Inspiracji Społecznych i Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. W ramach projektu zaoferowano kompleksowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenów wiejskich i małych miast województwa małopolskiego. W ramach projektu zaproponowano szkolenia, coaching, akcje społeczne, konkurs oraz forum.
Projekt  „O!Swoje!ni w przestrzeni” został zgłoszony do konkursu „Aktywni Lokalnie!”. Na forum 01.12.2017 r.   przyznano nagrody: złotą, srebrną i brązowa Inicjatywę  oraz wyróżnienia. Nasz projekt otrzymał  Złotą Inicjatywę.

SYNAPSY to program rozwoju edukacji kulturowej w Małopolsce, której organizatorem jest Małopolski Instytut Kultury w Krakowie. Istotą tego programu jest współpraca nauczycieli i animatorów, pracujących „dla” i „z” dziećmi.
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu – filia Wiejski Dom Kultury był partnerem projektu „O!Swoje!ni w Przestrzeni”, którego pomysłodawcą i koordynatorem była Jarosława Słowik, nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 2 w Myślenicach. Projekt był partycypacyjny i polegał na zastosowaniu w praktyce idei edukacji kulturowej. Trwał od sierpnia do końca października 2017 r.  Pierwszą grupą odbiorców projektu byli szóstoklasiści, którzy w nowym roku szkolnym mieli zmienić  budynek szkoły. Grupa stworzyła mapę swoich zainteresowań: język angielski, aktorstwo, surviwal, astronomia, kebaby, rowery. Podczas dyskusji i burzy mózgów połączono „pokrewne” zainteresowania i stworzono 3 moduły działań. 1)Astrolas – zajęcia zielarskie i surviwalowe połączone z astronomią (nocna obserwacja nieba z Obserwatorium na Lubomirze). 2) Kebike – warsztaty językowe z angielskiego ze słownictwem „kuchennym” oraz przejazd na rowerach do Małopolskiej Szkoły Gościnności, gdzie pod okiem Gospodarzy, we wspaniale wyposażonej pracowni, uczestnicy przygotowali zdrowy posiłek, posługując się językiem obcym. 3) Warsztaty z aktorstwa i charakteryzacji przeprowadziła  aktorka krakowskiego Teatru Groteska.
Po każdym z warsztatów prowadzono rozmowy o wrażeniach i odczuciach uczestników projektu.
Grupa pierwsza po przejściu wszystkich części/modułów projektu zrobiła gazetkę i fotoreportaż przepracowanych działań i umieściła ją w „nowej” szkole. Poprzez taką formę promocji swoich zainteresowań grupa zaprosiła do współpracy grupę drugą, złożoną ze starszych kolegów, uczących się w oddziałach gimnazjalnych. Na niektóre, atrakcyjne zajęcia było tak dużo chętnych osób, że klasa VII – główni udziałowcy projektu, była zmuszona przeprowadzić rekrutację z powodu ograniczonej liczby miejsc. Osoby chętne na udział w wydarzeniach pisały aplikację: dlaczego chcą uczestniczyć w projekcie ? Uczniowie beneficjenci dyskutowali o tych pracach-aplikacjach i na forum klasy  przyjmowali starszych kolegów do projektu.
Projekt „O!Swoje!ni w przestrzeni” był niesamowitym doświadczeniem dla uczestników                   i koordynatorów. Grupa pierwsza to po prostu klasa szósta, która po wakacjach poszła do zreformowanej klasy siódmej w innym budynku tej samej  szkoły podstawowej. Uczestnicy znali się bardzo dobrze, bo chodzili razem przez 6 lat do szkoły. Grupa druga  różniła się osobowo w poszczególnych modułach – uczestniczyli w niej niektórzy uczniowie klasy siódmej oraz drugiej i trzeciej gimnazjalnej. Interesujące było obserwowanie różnic pomiędzy tymi grupami . Niewielka różnica wieku, a taka przepaść w postrzeganiu zadań, swojej osoby i  innych elementów  „bycia” w projekcie.  Wspaniałe było to, że uczestnicy byli tak chłonni, ciekawi, uczestniczący. Cudownie było patrzeć, jak się bawią, śpiewają, tańczą, integrują. Byli fantastycznie energetyczni. Celem projektu było stworzenie uczniom szóstej klasy atmosfery i warunków do jak najmniej stresującego przejścia do innej szkoły, wzmocnienie ich w tym, że ich zainteresowania są ciekawe również dla starszych kolegów. Cel został osiągnięty – podczas spotkań ewaluacyjnych większość osób deklarowała, że ważne było dla nich poznanie kolegów z innych klas i to, że jako młodsi są rozpoznawani i akceptowani w przestrzeni nowej szkoły.

Rekreacja, Zajęcia z dziećmi

Brak komentarzy do wpisu “Nagroda za projekt „O!Swoje!ni w przestrzeni””

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word