Regulamin – Szkolne Konfrontacje Plastyczne

I. Organizatorzy
*Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – MOKiS
II. Termin i miejsce imprezy – Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – 24 kwietnia 2018 r. godz. 9.00
III.Cel imprezy
*prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów
*rozwijanie wyobraźni plastycznej
*rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych
*wyłonienie laureatów i wystawa prac
IV. Uczestnicy – uczniowie VI i VII klas szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych szkół podstawowych Miasta i Gminy Myślenice
V. Ocena
Oceny dokona komisja powołana przez organizatora. Ocenie podlegać będzie: ciekawy pomysł, estetyka wykonania, wrażenie artystyczne.
Nie przewiduje się oceny prac w kategoriach wiekowych. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
VI. Zasady uczestnictwa
Konfrontacje plastyczne są konkursem.
W konfrontacjach biorą udział maksymalnie 2 osoby ze szkoły – uczniowie szóstych i siódmych klas szkół podstawowych i uczniowie oddziałów gimnazjalnych. Uczestnicy wykonują samodzielnie i indywidualnie jedną pracę plastyczną w czasie do 120 min. w DK w Głogoczowie. Materiały zapewnia organizator. Technika – malarstwo, rysunek, kolaż, formy przestrzenne. Tematem konkursu będzie sztuka Stanisława Wyspiańskiego. Przed pracą twórczą będzie prezentacja dotycząca wszechstronnej twórczości artysty 🙂
Udział w Konfrontacjach Plastycznych jest jednoznaczny z akceptacją warunków konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w prasie, na materiałach reklamowych w celu propagowania konkursu. Praca plastyczna wykonana na Konfrontacjach przechodzi na własność Organizatora i może być zwrócona Twórcy po wystawie pokonkursowej w Galerii Dzwonnica w Domu Kultury w Głogoczowie. Wystawa prac będzie do 23 czerwca 2018 r. Wernisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród laureatom – 11 maja  2018 r.                       Zwrot prac do końca roku kalendarzowego.
Udział w Konfrontacjach Artystycznych jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację nazwiska i wizerunku uczestnika w notatkach prasowych i internetowych dotyczących imprezy.
Zgłoszenie: nazwisko, imię ucznia, klasa, opiekun (nazwisko, tel, e-mail) i Szkoła proszę przesłać na adres : wdk.glogoczow@g.pl do dnia 17 kwietnia 2018 r.
Nagrody – Laureaci otrzymają nagrody na wernisażu wystawy prac konkursowych 11 maja 2018 r.

 

 

Brak komentarzy do wpisu “Regulamin – Szkolne Konfrontacje Plastyczne”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word