Regulamin – Szkolne Konfrontacje Plastyczne

I.Organizatorzy
* Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS
* Szkolne Konfrontacje Artystyczne są finansowane ze środków budżetu Miasta i Gminy Myślenice
II. Cel Przeglądu
* rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych uczniów
* rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci i młodzieży
* wyłonienie laureatów konfrontacji i przygotowanie wystawy prac
III.Miejsce i termin
Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – 30 kwietnia 2019 r. godz. 9.00
IV.Warunki / zasady uczestnictwa
* Szkolne Konfrontacje Plastyczne są konkursem
* w konkursie biorą udział uczniowie VI – VIII klas szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych Miasta i Gminy Myślenice
* dopuszcza się udział uczestników z instytucji kultury i innych pracujących z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną
* uczestnicy konkursu są laureatami eliminacji szkolnych lub wytypowani w inny sposób
*organizator przyjmie do udziału w konkursie 25 osób – decyduje kolejność zgłoszeń
uczestnicy wykonują indywidualnie i samodzielnie jedną pracę plastyczną w czasie 120 min. w Domu Kultury w Głogoczowie

Tematem konkursu będzie : Józef Mehoffer – krakowski artysta

* Materiały zapewnia Organizator.
* Technika: malarstwo, rysunek, kolaż,
V. Ocena
Oceny dokona Komisja powołana przez Organizatorów. Ocenie podlegać będzie: ciekawy pomysł, estetyka wykonania, wrażenie artystyczne.
Nie przewiduje się oceny w kategoriach wiekowych. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
Zgłoszenia
Zgłoszenie: nazwisko, imię, klasa, opiekun (nazwisko, telefon, e-mail) proszę przesłać na adres:
Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS
32 – 444 Głogoczów 406 do dnia 24 kwietnia 2019 r.
*można zgłosić udział telefonicznie – 12 273 77 11 , 500 693 675
lub elektronicznie : wdk.glogoczow@g.pl
VII. Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a laureaci – nagrody w dniu 10 maja 2019 r. podczas uroczystego wernisażu wystawy prac konkursowych.
VIII. Informacje dodatkowe
Udział w Konfrontacjach jest jednoznaczny z akceptacją warunków konkursu.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w prasie oraz na materiałach reklamowych. Praca plastyczna wykonana na Konfrontacjach przechodzi na własność Organizatora i może być zwrócona Twórcy po wystawie w Galerii Dzwonnica w WDK w Głogoczowie. Prace będą wystawione do 20 czerwca 2019 r.
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym * zgoda na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika * zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczenie zdjęć na stronach www. i w prasie lokalnej)

Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – telefon 12 273 77 11, 500 693 675
poniedziałek, środa, piątek – 10.00 – 14.00
czwartek – 16.00 – 20.00
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do  nich na rzecz organizatora oraz do publikacji na stronie internetowej i prezentacji na stacjonarnej wystawie.

 

 

Brak komentarzy do wpisu “Regulamin – Szkolne Konfrontacje Plastyczne”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word