Regulamin – Szkolne Konfrontacje Plastyczne

I. Organizatorzy
*Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – MOKiS
II. Termin i miejsce imprezy – Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – 28 kwietnia 2017 r.
III.Cel imprezy
*prezentacja osiągnięć artystycznych uczniów
*rozwijanie wyobraźni plastycznej
*rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych
*wyłonienie laureatów i wystawa prac
IV. Uczestnicy – uczniowie VI klas szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych Miasta i Gminy Myślenice
V. Ocena
Oceny dokona komisja powołana przez organizatora. Ocenie podlegać będzie: ciekawy pomysł, estetyka wykonania, wrażenie artystyczne.
Nie przewiduje się oceny prac w kategoriach wiekowych. Ocena jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
VI. Zasady uczestnictwa
Konfrontacje plastyczne są konkursem.
W konfrontacjach biorą udział maksymalnie 2 osoby ze szkoły – uczniowie szóstych klas szkół podstawowych i uczniowie gimnazjum. Uczestnicy wykonują samodzielnie i indywidualnie jedną pracę plastyczną w czasie do 120 min. w DK w Głogoczowie. Materiały zapewnia organizator. Technika – malarstwo, rysunek, kolaż. Praca jest  inspirowana sztuką awangardową XX w., a w szczególności twórczością: Pabla Picassa, Vincenta van Gogha, Salvadora Dali.
Udział w Konfrontacjach Plastycznych jest jednoznaczny z akceptacją warunków konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w prasie, na materiałach reklamowych w celu propagowania konkursu. Praca plastyczna wykonana na Konfrontacjach przechodzi na własność Organizatora i może być zwrócona Twórcy po wystawie pokonkursowej w Galerii Dzwonnica w Domu Kultury w Głogoczowie. Wystawa prac będzie do 20 czerwca 2017 r. Wernisaż wystawy połączony z wręczeniem nagród laureatom – 12 maja  2017 r.                       Zwrot prac do końca roku kalendarzowego.
Udział w Konfrontacjach Artystycznych jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację nazwiska i wizerunku uczestnika w notatkach prasowych i internetowych dotyczących imprezy.
Zgłoszenie: nazwisko, imię ucznia, klasa, opiekun (nazwisko, tel, e-mail) i Szkoła proszę przesłać na adres : wdk.glogoczow@g.pl do dnia 20 kwietnia 2017 r.
Nagrody – Laureaci otrzymają nagrody na wernisażu wystawy prac konkursowych 12 maja 2017 r.

 

 

Brak komentarzy do wpisu “Regulamin – Szkolne Konfrontacje Plastyczne”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word