Regulamin – Konfrontacje Muzyczne

Szkolne Konfrontacje Muzyczne

Organizatorzy:

 • Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS

 1. Cel Przeglądu

 • propagowanie muzykowania i polskiej piosenki w środowisku

 • rozśpiewanie dzieci i młodzieży szkolnej

 • wyłonienie laureatów spośród uczestników konkursu

 1. Miejsce i termin – Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – 07 maja 2019 r. -wtorek !

 1. Warunki uczestnictwa

 • konfrontacje są konkursem dla solistów i małych zespołów do 4 osób

 • w przeglądzie biorą udział   uczniowie szkół   podstawowych i oddziałów gimnazjalnych  Miasta i Gminy Myślenice

 • dopuszcza się uczestników spoza Gminy Myślenice

 • dopuszcza się udział uczestników z instytucji kultury, harcerzy

 • wykonawcy prezentują jedną piosenkę polską

 • konkurs nie jest przeznaczony dla wykonawców instrumentalistów

 • jeśli uczestnik śpiewa z podkładem na CD lub innym nośniku – podkład muzyczny nie może być z chórkiem

 • uczestnicy konkursu są laureatami eliminacji szkolnych lub wytypowani w inny sposób ( max.3 zgłoszenia z instytucji)

 • wykonawcy będą oceniani w kategoriach wiekowych i kategoriach: solista, zespół

*szkoła podstawowa klasy I – III

*szkoła podstawowa klasy IV – VI

*szkoła podstawowa klasa VII – VIII i oddziały gimnazjalne

w grupach mieszanych ustala się kategorię dostosowaną do najstarszego członka grupy. Ocena w danej kategorii następuje wówczas, gdy są przynajmniej 4 zgłoszenia, w innym przypadku kategorie się łączy.

W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je na nośnikach: pendrive lub CD w formacie WAVE. Jeden podkład muzyczny dla jednego wykonawcy.

IV Zgłoszenia

 • karty zgłoszenia należy wysłać na adres:

  Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS

  32 – 444 Głogoczów 406

do dnia 26 kwietnia 2019 r.

 • można zgłaszać udział elektronicznie: wdk.glogoczow@g.pl

 • o godzinie przesłuchania szkoły i opiekunowie zostaną powiadomieni telefonicznie lub elektronicznie po nadesłaniu zgłoszenia

  V Nagrody

 • wszyscy uczestnicy konkursu (soliści i zespoły) otrzymają dyplomy, a najlepsze

  reprezentacje nagrody w dniu podsumowania Konfrontacji Muzycznych i Plastycznych – 10 maja 2019 r.

  VI Informacje dodatkowe:

  Szkolne Konfrontacje Artystyczne są finansowane ze środków budżetu Gminy Myślenice.

  Informacji udziela organizator Grażyna Kosiba – kierownik WDK w Głogoczowie telefonicznie :12 273 77 11 lub 500 693 675 w następujących terminach: poniedziałek, środa, piątek 10:00 do 14:00, czwartek 16:00 do 20:00

Wysłanie karty zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych na cele przeglądu oraz fotografowanie i umieszczenie zdjęć na stronach www, w materiałach promocyjnych i prasowych.

Za bezpieczeństwo uczestników odpowiadają opiekunowie.

Koszty delegacji pokrywają instytucje delegujące.

Regulamin jest dostępny na stronie : glogoczow.malopolska.pl w zakładce imprezy cykliczne.

Brak komentarzy do wpisu “Regulamin – Konfrontacje Muzyczne”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word