Regulamin XVI Przeglądu Kolęd i Pastorałek

R E G U L A M I N

XVI GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW “ HEJ, KOLĘDA…”

I. Organizatorzy i współorganizatorzy
*Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS
*Świetlica Wiejska w Bęczarce – filia MOKiS
*Urząd Miasta i Gminy Myślenice
II. Cel Przeglądu
* doskonalenie pracy artystycznej zespołów szkolnych i pozaszkolnych
* podnoszenie kultury muzycznej dzieci i młodzieży
* wspólne kolędowanie
III. Miejsce i termin
Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – 15 stycznia 2016 r.
IV. Warunki
* w przeglądzie biorą udział uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych  Miasta i Gminy Myślenice
* dopuszcza się udział uczestników z instytucji kultury i innych
pracujących    z dziećmi i młodzieżą gimnazjalną
* wykonawcy prezentują dwie wybrane kolędy, pastorałki lub
program nie dłuższy niż 6 minut
* uczestnicy konkursu są laureatami eliminacji szkolnych
lub wytypowani w inny sposób ( max.2 zgłoszenia z instytucji)
* dopuszczalny lecz nieobowiązkowy jest dobór stroju stosownie
do repertuaru
V. Ocena
Jury powołane przez Organizatorów dokona oceny w kategoriach:
*soliści
*grupy wokalne,wokalno – instrumentalne,instrumentalne do 8 osób
*grupy wokalne, wokalno – instrumentalne i instrumentalne powyżej 8 osób
oraz w kategoriach wiekowych
*szkoła podstawowa
*gimnazjum
*w przypadku grup zróżnicowanych wiekowo o zakwalifikowaniu do właściwej kategorii decyduje wiek najstarszego członka grupy.

Jury ma prawo połączyć dwie  kategorie jeśli nie będzie przynajmniej 3 zgłoszeń w jednej.
Jury oceniać będzie: pamięciowe opanowanie tekstu wykonywanego utworu, stronę wokalno – muzyczną, interpretację, aranżację i ogólne wrażenie sceniczne.
Ocena Jury jest niepodważalna i ostateczna.
VI. Zgłoszenia
Karty zgłoszeń należy przesłać na adres:
Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – filia MOKiS
32 – 444 Głogoczów 406
do dnia 07 stycznia  2016 r.
można zgłosić udział telefonicznie – 12 273 77 11
lub    elektronicznie wdk@glogoczow.pl , wdk.glogoczow@g.pl
o godzinie przesłuchania szkoły i opiekunowie zostaną powiadomieni   telefonicznie lub elektronicznie po nadesłaniu zgłoszenia
VII. Nagrody
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, a najlepsze reprezentacje  – nagrody w dniu konkursu.

VIII. Informacje dodatkowe
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (w tym 1. Zgoda na publikowanie imienia i nazwiska uczestnika
2. Zgoda na fotografowanie uczestników imprezy i umieszczenie zdjęć  na stronach www. i w prasie lokalnej)

Wiejski Dom Kultury w Głogoczowie – telefon 12 273 77 11
wtorek, środa, piątek – 10.00 – 14.00
czwartek –  16.00 – 20.30

Brak komentarzy do wpisu “Regulamin XVI Przeglądu Kolęd i Pastorałek”

Zostaw odpowiedź

(wymagane)

(wymagany)


*
Aby udowodnić, że jesteś żywą osobą, a nie robotem, przepisz widoczne na rysunku słowo. Możesz nacisnąć na rysunek, aby usłyszeć tekst.
Click to hear an audio file of the anti-spam word