inne

Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2019

23 czerwca 2019

Kultura. Moje miejsce.

Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu został beneficjentem programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019 jako jeden z 50 ośrodków z całej Polski. Organizatorem programu jest Narodowe Centrum Kultury, jego celem jest poszerzenie dostępu do kultury, pobudzenie aktywności obywatelskiej w tworzeniu projektów kulturotwórczych, stworzenie warunków do rozwoju nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej. Projekt „Kultura. Moje ulubione miejsce” zakłada w pierwszym etapie, przeprowadzenie diagnozy potrzeb oraz potencjału i zasobów mieszkańców gminy Myślenice. Badanie wykonuje się metodą warsztatową , zogniskowanego wywiadu grupowego oraz wywiadów indywidualnych i ankiet. Celem jest dokładne przeanalizowanie zasobów i potrzeb grupy dorosłych mieszkańców gminy, czyli ludzi w przedziale wiekowym 25 – 59 lat. Diagnoza dostępna będzie na stronie internetowej MOKiS oraz UMiG Myślenice. Zostanie również wydrukowana i będzie dostępna w wersji papierowej.
Drugim działaniem w ramach pierwszego etapu projektu jest wybór od 3 do 7 inicjatyw zaproponowanych przez osoby fizyczne i grupy nieformalne z terenu Gminy Myślenice, które będą odpowiedzią na zdiagnozowane potencjały, zasoby i potrzeby kulturalne mieszkańców. Rekomendowane są działania (inicjatywy):
zwiększające ofertę kulturalną dla osób dorosłych – mężczyzn i kobiet
ciekawe, innowacyjne, nowatorskie
takie, których nie ma w ofercie MOKiS
kulturotwórcze i realizowane po raz pierwszy przez wnioskodawcę w partnerstwie z MOKiS
Organizator konkursu – Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu przygotuje regulamin, powoła komisję oceniającą wnioski, umieści niezbędne dokumenty na stronie internetowej instytucji. Od 1 do 15 lipca będzie można na formularzu wniosku konkursowego złożyć swoją inicjatywę i tym samym ubiegać się o dofinansowanie na realizację swojego pomysłu na działanie kulturalne czy kulturotwórcze. 17 lipca komisja konkursowa wybierze najciekawsze inicjatywy zgodne z założeniami regulaminu. Następnie 19 lipca przedstawiciele Organizatora konkursu spotkają się z realizatorami, omówią wszystkie inicjatywy i wszyscy przygotują się do działania.
Drugi etap projektu to realizacja wybranych inicjatyw. Rozpocznie się po złożeniu przez MOKiS wniosku uzupełniającego do Narodowego Centrum Kultury o środki na wybrane przez komisję zadania. Etap działania będzie miał początek 19 sierpnia 2019. Wszystkie zadania muszą być zrealizowane do 12 listopada 2019 r.
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu jest gotów wprowadzić nowatorskie działania animacyjne w oparciu o przeprowadzone badanie zasobów i potrzeb. Program Dom Kultury + otwiera nowy rozdział w bliskiej współpracy instytucji ze społecznością lokalną.

Wielkanoc

19 kwietnia 2019

Wesołego Alleluja 🙂

Współpraca

1 października 2018

Piknik rodzinny

4 września 2017

Piknik rodzinny zakończył projekt realizowany w sierpniu pn. „Sportowo i rodzinnie”.

Jak zawsze na pikniku było radośnie, kolorowo, sportowo i muzycznie. Uczestnicy oddawali się grom i zabawom, słuchali występujących artystów, sami tworzyli w studiu plastycznym, podziwiali sportowe pokazy i spotykali się, rozmawiali z mistrzami sportu. Na uroczystości gościli: Anna Szafraniec – Rutkiewicz, Marek Rutkiewicz, Bogdan Czyżycki,  Marek Fąfrowicz. Śpiewali: Rafał Bajer, grupa Piccolo Bugusława Kuźmińskiego, tańczyły dwie grupy cherleaderek z UKS Konik w Pcimiu: Infinity i Lollypops. Gwiazdą pikniku był zespół Crazy Accordion Trio.

Piknik był podsumowaniem projektu „Sportowo i rodzinnie” dofinansowanego przez FIO Małopolska Lokalnie, Gminę Miejska Kraków i Województwo Małopolskie. Udział w realizacji mieli również Miasto i Gmina Myślenice oraz Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu.

dalej…

Osobliwy luty w Myślenickim Ośrodku Kultury i Sportu

28 stycznia 2017

Lokale do wynajęcia w Głogoczowie

3 czerwca 2016

W centrum Głogoczowa – Wiejski Dom Kultury dysponuje wolnymi lokalami do wynajęcia. Lokale znajdują się na I i II piętrze, mają powierzchnię od 9 do 15 m kw. Jeśli potrzebujesz miejsce na zajęcia edukacyjne, terapeutyczne, firmę doradczą, ubezpieczeniową – przyjdź i zobacz!

dalej…